Varför har ingen gjort detta tidigare?

· · ·
Av Mikael von Otter, 03 Jun 2013

Täckningen av trådlösa (mobila) tjänster är dålig, och har blivit sämre. Det är en uppfattning som skapat debatt, skarp debatt i riksdagen, utryckning av Anna-Karin Hatt, mediestormar och stor irritation hos många.

I telebranschen tycker operatörer – med viss rätt – att man blir litet oskyldigt anklagad. Efterfrågan har exploderat, och man bygger mycket, men det tar tid. Kommuner ska godkänna, man ska komma överens med fastighetsägare, det ska kanske grävas etc.

Bild föreställande landsväg med kringliggande natur

Det finns dock frågor där branschen har en ordentlig hemläxa. Hur marknadsför man sina tjänster? Hur beskriver man ”täckningskartorna”? Varför kallar man tjänster som inte är avsedda att användas mobilt för ”mobila”? Hur tar man emot synpunkter/klagomål/påpekanden om lokala täckningsförhållanden från slutkund?

[Det sistnämnda har jag egen erfarenhet av. Svaret jag fick när jag påpekade fel i täckningskartan var automatgenererat, med budskapet att man noterade min åsikt, men i dagsläget finns inga planer på utbyggnader i området. Sånt kan göra den mest godhjärtade till en illojal kund.]

Men kanske viktigast av allt är det faktum att samtidigt som människor köper smartphones (6 av 10 har en sådan numera), så köper man också sämre, ibland rejält sämre, antennkvalitet. Gårdagens GSM-telefoner är väsentlig bättre på att fånga signaler (och därmed täckning) än dagens nya. Man kan ha olika uppfattning om det ska vara ett ansvar för operatörerna att informera om detta, men det drabbar kunderna. Och de har inte alltid så lätt att förstå vems problem det är. [Även här har jag egen erfarenhet; med min nya smartphone blev plötsligt täckningen sämre, vilket jag inte var intelligent nog att sätta i samband med min nya telefon, utan skällde och gnällde på operatören.]

Situationen beskrivs tydligt i en dansk undersökning, där drygt 200 telefoner undersökts med avseende på antennkvalitet. Resultaten bekräftas lite ovetenskapligt av uppgifter från en operatör om vilka telefoner kunder som klagar på täckning har.

Därför är det lite genant, nästan, att det initiativ som PTS m fl tagit om en märkning för kunderna med information om bland annat antennkvalitet inte tagits tidigare. Men en eloge till PTS för att man tagit detta initiativ, och låt oss hoppas att det kan genomföras snabbt.