Next Up tar sats till våren 2014 – bidra till att fler unga upptäcker att de är IT-talanger!

Next Up-logga

Next Up, vårt djärva projekt för att skapa en brygga mellan IT-branschen och högstadieungdomar, tar nu sats till våren 2014. Syftet är att genom en lustfylld och spännande tävling, integrerad i undervisningen, se till att alla ungdomar – även tjejer på bred front – inser det som de inte förstått: att de är blivande digitala talanger.

Under den gångna våren har vi inom IT-kompetensrådet sonderat intresset hos både medlemsföretag (vars aktiva medverkan behövs) och högstadieskolor för att uppamma engagemang. Det ÄR djärvt – vilka beröringspunkter kan branschen, som helst vill ha redan erfarna IT-ingenjörer, hitta med åttondeklassare? Samtidigt har insikten kommit krypande att det redan är på högstadiet som många ungdomar, och nästan alla tjejer, väljer bort en IT-framtid, och att något måste göras åt detta.

Att skapa en framtidstro hos unga har blivit mycket aktuellt på sistone, så det i sig borde räcka för ett engagemang i Next Up. Vi har dock en spännande krydda för dem som vill se ett större mervärde av att lägga ner resurser på projektet: Vi engagerar ambitiösa kvinnliga IT-studenter från Datatjej-nätverket för att fungera som teamledare för åttondeklassarna. Kvinnliga förebilder för eleverna = win nr 1, självklara rekryteringsobjekt för hugade medlemsföretag = win nr 2.

Måndagen den 17/6 inbjuder vi rektorer och lärare från hela Stockholmsregionen till ett informationsmöte kring projektet, som alltså kommer att genomföras i en pilotversion i nämnda region nästa vår. Alla ni som har någon som helst kontakt med högstadier i regionen – se till att de engageras!