Åtminstone Ulla Hamilton verkar ha förstått!

I tisdags presenterade vi,  i samband med ett frukostseminarium som vi anordnade ihop med Stockholm IT Region, vår nya rapport: ”Bättre offentliga IT-affärer”. Rapporten som baseras på en medlemsundersökning visar att nästan hälften av företagen anser att den offentliga upphandlingen inte fungerar. Problemen som anges är i många avseenden desamma som fördes fram i vår rapport om branschens syn på upphandling från 2008.

Vår presentation följdes av en paneldiskussion där bland andra Stockholm Stads företagarborgarråd, Ulla Hamilton, deltog.

frukostseminariepanelen_högupplöst

Hon poängterade, både på seminariet och i efterföljande blogginlägg, att det är mycket viktigt att staden hanterar upphandling av IT rätt. Därför har de vidtagit några viktiga åtgärder för att förbättra upphandlingarna. Exempelvis har de börjat skicka preliminära förfrågningsunderlag på remiss till marknaden i syfte att, innan upphandlingen annonseras, rensa bort otydliga krav och direkta felaktigheter. Detta är något som fler borde göra och det är också ett av våra 10 förbättringsförslag som presenteras i rapporten.

Andra förslag till förbättringar som vi för fram handlar om att upphandling måste bli en ledningsfråga och att kompetensprofilen för upphandlare måste ses över. Upphandling ska säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses och förståelse för detta måste genomsyra hela den upphandlande myndigheten. Även här fick vi medhåll från Ulla Hamilton:

”… det är viktigt att involvera flera medarbetare än bara experterna på upphandling i arbetet och att ”mindset” kring upphandlingsfrågor ska vara ständigt närvarande och inte bara när avtalen är på väg att gå ut.”

De övriga i panelen som representerade köparsidan (upphandlingschefer från Stockholms stad, Kammarkollegiet och Södertörns upphandlingsnämnd) fick frågan om hur de tycker att upphandling fungerar. Svaren blev att det fungerar ok, men kan bli bättre.

Enligt våra medlemmar fungerar det inte ok och om viljan att leverera de bästa lösningarna till offentlig sektor inte ska minska så måste det bli mycket bättre.