Är fler innovationer nyckeln till välfärden?

· · · · ·
Av Mikael von Otter, 22 Maj 2013

 

Vi vet att fler äldre skall försörjas av färre i arbetsför ålder, och att det i vart fall för närvarande är färre som vill arbeta i vård och omsorg. Så att anspänningen på välfärdstjänster i vård och omsorg ökar råder det ingen tvekan om.

I allt fler sammanhang nämns ”fler innovationer” som en viktig faktor för att möta detta. Vinnova driver ett strategiskt område kring innovationskraft i offentlig verksamhet, där bl.a. en ny rapport skriver om innovativa organisationer. – Stockholm Business Region arrangerade igår ett lunchmöte, där mycket av samtalet kretsade kring innovation och entreprenörskap i vården, inför det nya evenemanget Digital health days (21-22 augusti). Bakgrunden till detta är Stockholms position både inom IT-sektorn och inom Life Science. – Även Svenskt Näringsliv, Almega och Vårdföretagarna påtalar vikten av innovationer i vård och omsorg.

Det är ett hett område. Är det nyckeln till morgondagens vård och omsorg?

På ett sätt så är det givetvis så. Vi måste finna nya sätt att bedriva verksamheten, och då är innovationer (med IT som pådrivare och möjliggörare) självklart nödvändiga, annars fortsätter vi bara i tangentens riktning. Några, kanske litet mer extrema tänkare tycker att det ”bara” är en ekonomisk fråga, och med litet högre skatter så skulle det lösa sig (se Tiden april 2012). Men att vård och omsorg måste effektiviseras – utan avkall på den mänskliga kontakten med brukaren/patienten – inser nog de flesta.

Problemet är dock, att det är inte tillräckligt med fler innovationer. Dels är det till viss del en fråga om entreprenörskap, och det visar sig att efter ruschen för ett tiotal år sedan så är det idag svårt att finna riskkapital för IT, speciellt kanske om det är i kombination med vård/omsorg. Och utan kapital är det svårt.

Ett annat skäl är den tid det tar för innovationer att få mer allmän acceptans i vård och omsorg. Det finns av olika skäl ett motstånd, resp är förknippat med svårigheter.

En svårighet är att innovationer per definition bryter med gamla arbetsmetoder och –tekniker, och därför kan vara svåra att passa in i den infrastruktur som vård och omsorg arbetar med.

Skall denna del av välfärden förnyas så måste det till innovationer, men också ett starkt fokus på hur vi kan få en snabbare acceptans (så det genererar intäkter till leverantörer) och en förståelse för kraven på en sammanhållen infrastruktur.