Stefan Löfvén, du glömde en sak!

· · ·
Av Mikael von Otter, 03 Apr 2013

Inför SAPs kongress så har partistyrelsen fått mängder av motioner kring välfärden. I två avsnitt i kongresshandlingarna behandlas välfärdsfrågor ur litet olika perspektiv.

Man kan konstatera att viktiga frågor tas upp: hur skall vård och omsorg bedrivas när fler äldre lever längre; när det blir allt svårare att få utbildad personal? Många vackra och fina ord formuleras. Mycket handlar förstås om finansiering, vinster och ägande.

Men man kan konstatera att väldigt litet handlar om hur man skall få ut mer ur varje skattekrona. Söker man i avsnittet ”En bra välfärd gör att människor växer …” på ord som effektivitet, effektivisering eller produktivitet så får man inga napp. Begrepp som IT, bredband eller välfärdsteknologi saknas. Samma sak gäller avsnittet ”Ordning och reda i välfärden” .

Det är märkligt att det är så svårt att tänka i termer av hur man kan bedriva en bra, mänsklig välfärd genom att använda teknik där teknik är bra, så att människan kan göra det som människan är bra på. I Almedalen i fjol diskuterades detta, och det torde återkomma i år. Det kan också göras mycket genom att ändra incitament, vilket samtidigt underlättar för patienten, vilket också togs upp i fjol.

Tiden april 2012 sägs att ”den tekniska utvecklingen som gör det möjligt att producera mer med mindre ansträngning har blivit ett hot snarare än ett löfte”. Det är ett märkligt synsätt. Det måste – där är vi givetvis överens – finnas jobb för alla, men att inte använda teknik för att underlätta, för att ge mer tid till arbetes kärna är obegripligt. Jag tror inte att Stefan Löfvén står bakom den artikelns syn. Men nog hade det varit glädjande om det förts resonemang i kongressmaterialet om hur arbete och teknik gemensamt kan skapa en bättre och tryggare välfärd för alla!