Konsumenter och teletjänster

·
Av Mikael von Otter, 19 Mar 2013

Allt större del av samhället upptäcker möjligheterna med teletjänster. PTS rapporterar idag i sin bredbandskartläggning att användningen av 4G ökar snabbt, speciellt mobilt bredband.

Det tyder på att vi får allt fler, allt mer, medvetna konsumenter som inser potentialen, och förstår att utnyttja den. Det är positivt för branschen, för användarna och för Sverige.

Men det finns ett stort svart moln på himmelen. Antalet klagomål ökar mer än antalet användare, än antalet kunder.

Det kan förstås också ses som ett glädjande tecken på medvetna kunder, men ännu mer glädjande vore det om vi slapp klagomålen helt och hållet.

Att vara bunden till en viss leverantör är rimligt, om det pågår ett avbetalningsköp. Så är fallet när man som kund tecknar ett abonnemang och samtidigt erhåller en telefon till lägre pris. Detta har också positiva effekter – snabbare tillgång till modern teknik för kunden, det driver på Sveriges position som ledande IT-nation m.m. Att ingripa mot bindningstider vore synnerligen olyckligt.

Det avser inte heller regeringen, så vitt känt i skrivande stund. Däremot avser man ingripa mot uppsägningstider och låsta SIM-kort. Anna-Karin Hatt skriver i sin blogg den 19 mars att det inom kort kommer en Ds om detta.

Det är svårt att vara upprörd över det. Motivet för att ha tre månaders uppsägningstid är svårbegripligt, och att ett SIM-kort ska vara förbehållet en viss operatör är inte heller en glasklar logik.

Därför, för att få bort dessa klagomål och för att få fler kunder att bli mer positivt inställda till branschen, är det rimligt att förbjuda längre bindningstider än en månad samt låsta SIM-kort (eller SIM-kort som det krävs en avgift för att låsa upp). Låt oss hoppas på att det leder till en mer positiv attityd bland branschens kunder.