Så vill Wijkman förbättra den offentliga upphandlingen

· · ·
Av Niklas Fyhr, 05 Mar 2013

Efter drygt två års utredande presenterade idag Anders Wijkman Upphandlingsutredningens slutbetänkande som fått namnet ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”. Det är en nådig lunta på över 600 sidor plus 9 bilagor som nu ska dissekeras. Vi kan konstatera, baserat på vad som framkom på dagens presskonferens och i utredningens debattartikel på SvD Brännpunkt, att man anser att det i särklass viktigaste förslaget är att såväl regeringen som enskilda myndigheter måste”…utveckla ett långt mera strategiskt förhållningssätt till verksamheten…”.

Vad menar man då med det?

Man menar att det juridiska fokus som varit rådande länge, där de dominerande frågorna handlat om vad man får och inte får göra enligt lag, måste brytas. Istället är det verksamhetens behov som ska styra, konkurrensen ska säkerställas, kvalitet ska gå före pris etc. Så långt kan vi skriva under på det mesta, men sedan kommer öppningarna för att kunna använda offentlig upphandling som politiskt styrmedel för att t.ex. uppnå sociala och miljömässiga mål i samhället. Utredare Wijkman uttryckte bl.a. det som att inte bara ekonomi ska styra inköpen utan även värdegrunder.

Vi anser oss vara överens med många upphandlare om att fokus för den offentliga upphandlingen fortsatt ska vara att tillgodose verksamhetens behov, säkerställa konkurrens och hushålla med skattemedlen. Risken med att öka användningen av offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel är att vissa politiker säkerligen lockas av tanken att kunna styra beställningarna till leverantörer i en viss region t.ex. den egna kommunen. Det ligger ganska långt ifrån syftet med regelverket kring offentlig upphandling som är att främja rörlighet inom EU och dra nytta av konkurrensen på hela marknaden.

Fortsättning följer…