IT&Telekomföretagens inspel till Digitaliseringskommissionens signatärsforum ang. utbildning & kompetens

Inför eftermiddagens övning på Digitaliseringskommissionen har vi från IT&Telekomföretagen gjort nedanstånde inspel, under punkten ”Skola, undervisning och undervisning”:

Att framtidens svenska arbetskraft ska rustas med digital kompetens i världsklass är en självklarhet. Hur ska Sverige som nation annars hålla sig i den teknologiska framkanten? Det är därför en fullständig gåta varför regeringen, i motsats till de flesta regeringar inom EU, inte ser digitala verktyg och lärresurser som ett självklart medel att höja kvalitén i skolundervisningen. Den för utbildningspolitiken ansvarige ministern svävar på målet på ett betänkligt vis i denna fråga, och hänvisar till tvivelaktiga motargument såsom bristen för forskningsbelägg för IT:s positiva effekter samt problem med källkritik.

Steve Jobs gjorde satsningen på Iphone utan att ha några forskningsbelägg. Wikipedia har fullständigt övertrumfat Encyclopedia Britannica som kunskapsspridare, trots tidiga invändningar om brister i källkritik.

IT&Telekomföretagen delar till fullo inriktningen på de fyra satsningsområden som SKL, Lärarförbundet och de övriga parterna bakom utdelningen av Guldäpple-priset, presenterade i höstas (”Skolan måste digitaliseras snabbare” Dagens Samhälle 29/10 2012): Gedigen digital kompetens, infrastruktur och tillgänglighet, kompetensansvar för erfarenhetsutbyte samt dialog med forskning och utveckling. IT&Telekomföretagen skulle dock vilja se ett ännu tydligare nationellt ledarskap på dessa områden, inte minst för att säkra en likvärdighet i spridning och användning av digitala verktyg och lärresurser.

IT&Telekomföretagen föreslår följande:

  • Att regeringen presenterar en tydlig vision om IT i skolundervisningen. Vårt förslag: ”Sverige ska vara världsbäst i användningen av digitala verktyg och lärresurser i skolan”
  • Att visionen kompletteras med ett nationellt åtgärdsprogram,som bland annat ska innehålla följande:
    • En satsning på att höja lärares IT-kompetens, med konkreta medel och med en plan hur tid ska frigöras för lärare att ta till sig kompetensen. Målet ska vara att samtliga lärare ska nå minst nivå tre i Ruben Puenteduras s.k. SAMR-modell (”Förändring”).
    • En 1-1-satsning för alla elever OCH lärare. ”Ettorna” behöver inte nödvändigtvis vara datorer utan ”relevanta digitala verktyg”, baserat på de lärprocesser som utvecklas i det enskilda fallet.
    • Skapa ett nationellt resurscentrum rörande forskning, metodutveckling  och erfarenhetsåtermatning kring användningen av digitala verktyg och lärresurser