Låt upphandlarna få fokusera på att göra bra affärer, Löfven!

· · ·
Av Niklas Fyhr, 23 Jan 2013

Stefan Löfven vill att offentliga upphandlingar ska utnyttjas för att få arbetslösa i arbete. Fel väg att gå tycker IT& Telekomföretagen och håller med Almega och Svenskt Näringsliv om att offentlig upphandling ska handla om att göra bra affärer.

I debatten om offentlig upphandling har IT& Telekomföretagen med flera fört fram att befintlig lagstiftning i huvudsak är bra och fyller sitt syfte. Det som framförallt behöver förbättras är den praktiska tillämpningen och för detta måste de professionella upphandlarna få gehör för sina krav på ökade resurser samt en mer framträdande ställning i organisationen. Dessa krav lyfts fram av upphandlarna själva som grundförutsättningar för en förbättrad och mer effektiv upphandlingsprocess där målet är bättre affärer.

Stefan Löfvens förslag innebär att upphandlarna inte fullt ut kan fokusera på målet att göra bra affärer, utan tvingas ställa krav som inte har någon koppling till det som egentligen upphandlas. Fler krav av det slaget leder sannolikt till att företag i än högre grad väljer att avstå från att lämna anbud till offentlig sektor och utan anbud blir det väldigt svårt att göra en bra affär!