Kritiserar Skolinspektionen regeringen?

· · · · · ·
Av Mikael von Otter, 03 Dec 2012

IT i skolan är en följetong som både min kollega Fredrik von Essen och jag skrivit en del om. Ihärdigt nekar Utbildningsdepartementet till att det skulle finnas någon orsak till en nationell IT-strategi, en nationell handlingsplan eller något liknande.

För någon tid sedan kom Skolinspektionen med en sexsidig intressant rapport, som också DIU kommenterat. Rapporten kan sammanfattas med en mening, från sidan 3: ”Få skolor har kunnat uppvisa ett sammanhållet strategiskt arbete för att integrera IT-verktyg i undervisningen på ett sätt som kan bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet.”

Rapporten har också flera mer konkreta exempel på behov där det behövs ett strategiskt tänkande. Ofta är det kommunen eller skolledningen som borde ha en er genomtänkt attityd till vad det innebär att introducera IT i skolan, men det är också på flera områden en nationell handlingsplan som behövs, inte minst om man ser det från ett mer övergripande skolpolitiskt mål: att ge alla barn samma förutsättningar. Det är inte rimligt att anse att det är ett kommunalt ansvar – ibland inte ens det, utan ett rektorsansvar – att skapa en sammanhållen strategi. Varför har barn i viss(a) skola(or) i Ale kommun en förmån som gissningsvis en majoritet av skolbarn i Sverige aldrig får?

Skolinspektionens rapport pekar på flera viktiga områden där det brister, ofta rejält, i skolor med IT-inslag i verksamheten. Ännu värre blir det om man lägger till de skolor som inte ens kommit så långt, och som inspektionen sålunda inte granskat.

”Skolinspektionen har sett att det behövs satsningar på att utveckla användningen av IT i det pedagogiska arbetet. Enligt Skolinspektionen krävs det bl.a. att lärarna ges fortbildning för att de ska utveckla sin kompetens i att använda IT-verktyg och olika tillämpningar i det pedagogiska arbetet.”  (nämnda rapport, sid 5) Lärarutbildningen är ett statligt ansvar, liksom att säkerställa likartade förutsättningar för alla barn.

Det finns mycket mer att säga om rapporten. Det är, som DIU konstaterar, ”fantastiskt bra att Skolinspektionen granskar användningen av IT på det sätt som de gör”. DIU konstaterar dock att det skulle ha varit värdefullt om inspektionen varit mer tydlig i att peka på ansvariga, och det håller jag med om. Det är inte rättvist att i ganska stor utsträckning peka på rektors ansvar. Visst nämns i rapporten ”huvudmän och skolor” som borde agera, men det ”räcker inte för att klara ut ansvarsförhållanden och peka ut vem som ska göra vad” som Mats Östling, författare av DIUs kommentar, konstaterar.

Anna-Karin Hatt framhåller i ett intressant och bra anförande på Södertörns Högskola att ’i den nya skollagen, som gäller från förra sommaren, säger vi [regeringen] att: ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning”. För er [studenter på högkolan], som ju inte pluggar juridik och lagbokssvenska, kan jag avslöja att ”lärverktyg för en tidsenlig utbildning” betyder it, och lite till.’

Rätt. Trappor skall städas uppifrån. Börja med att kräva ansvar i toppen. Där måste man inse sitt ansvar, vilket man hittills totalt duckar för.