Efterlysning: man i rutig flanellskjorta med kloka åsikter


Av Pär Nygårds, 26 Nov 2012

Idag genomförde vi en paneldiskussion om digitala tjänsteföretags marknadsvillkor i Göteborg. Det byggde på vår nysläpta rapport om nämnda företag och hur de ser på att verka i Sverige.

Vid lanseringen riksdagen tidigare i november var det många om höll med om att det saknas kunskap om de digitala tjänsteföretagens affärslogik. Och hur samhället ska stödja dem så att de kan bidra till att leverera tillväxt och nya jobb. Då handlade diskussionen mycket om nationella frågor som skattesystem och finansieringslösningar.

Därför var det spännande att se vilka frågor som skulle lyftas i ett regionalt perspektiv. Och bilden visade sig vara den samma – digitala tjänsteföretag levererar tillväxt i regionen, men reglering och stödsystem är inte anpassade till deras affärslogik. Vilket håller dem tillbaka.

Magnus Petzäll, avgående CIO på Göteborg Stad och nationell samordnare för öppna data vid SKL, gick nog längst och menade att regionen brister i omvärldsanalys och förståelse för hur nya, innovativa tjänsteföretag kan stimuleras. Han eftersökte nytänk och nya arbetssätt för att bättre stödja näringslivet.  Flera företag lyfte också kompetensbristen som en klart begränsande faktor för deras utveckling och expansion, det saknas helt enkelt folk i regionen att göra jobbet.

Från publiken frågade en engagerad man i rutig flanellskjorta varför det i Västra Götaland inte finns en endaste kommun som rankas i topp vad gäller näringslivsklimat. Och varför regionen inte dra nytta av sin styrka inom transport och logistik och bättre stödjer samverkan mellan olika näringslivsgrenar, offentlig sektor och akademin. Kunskapen finns, men nätverken saknas. Bra frågor, som jag gärna pratar mer om. Så hör gärna av dig om du läser detta.