Bekräftande rapport om telemarknaden

· · ·
Av Mikael von Otter, 15 Nov 2012

PTS har idag publicerat ”Svensk Telemarknad” för första halvåret 2012. Det är kanske inte litteratur som man sträckläser, men det är intressant och tankeväckande att ta del av den.

Det finns nyheter i denna utgåva av rapporten. På slutet har det smugit sig in en bilaga 4, ”Kvalitetsdeklaration”. Det är lovvärt att PTS beskriver hur undersökningen gjorts, och de fel som kan finnas. Man kan bli överraskad av att det under ”mätfel” anges att ”flera företag har inte haft tillgång till tillförlitligt underlag för volymuppgifter”. Det trodde jag att en leverantör hade koll på!

Men framför allt visar rapporten på två problem för operatörerna, och därmed också för kunderna.

De traditionella intäktskällorna minskar. SMS (men inte MMS, som dock till antalet bara utgör 1,5 % av antalet SMS) minskar, fasta samtalstjänster minskar, fast traditionell telefoni minskar, färre samtal och färre samtalsminutrar totalt (även inkluderande mobiltelefoni). – Däremot ökar datatrafiken. Snart är det en miljon fasta fiber (och fiberLAN) bredband, och 20 % av alla fasta bredband (dvs inkl xDSL m m) har minst 100 Mbps nedladdning, men uppladdning är det bara 3 %. Mobildata exploderar även detta halvår, även om eruptionen mattas av.

Det bekräftar problemet man har med affärsmodeller som bygger på intäkter från tjänsten tal (och SMS), men där IP-trafik har flat rate. Det måste komma förändringar, så att det finns en volymberoende del i abonnentkostnaden avseende IP-trafik. Men när? Man kan förstås också ha nya tjänster som man kan ta betalt för, och IP-TV ökar med nästan 50 % på ett år, vilket torde glädja berörda operatörer.

Det andra problemet illustreras av att mobildata fortsätter att öka starkt, och inte heller det problemet är okänt för någon med mobiltelefon (dvs hela befolkningen). Näten är överfulla och måste förfinas/byggas ut.

Det finns förstås massor av ytterligare fakta man kan fundera över och notera. På ett år förändras inte marknadsandelar dramatiskt, men man kan ju gratulera Tele 2 och Tre till att de sammanlagt ökat marknadsandelen för bredband med 2, 8 %. – På IP-TV-sidan kan man notera att Telia tar marknadsandelar, och är tillsammans med ”övriga” (och en marginell ökning för Tele 2) de enda som ökar (”övriga” ökar delvis till följd av en synvilla, då Canal Digital Kabel nu ingår där efter att Telenor övertagit det). – Intäkterna från internationell roaming minskar, kanske till följd av EUs reglering av tidigare stark överprissättning.

En värdefull sammanställning, som säkert läses med intresse av analytiker och strateger!