860 miljarder skäl att ge offentlig upphandling ökad uppmärksamhet

· · ·
Av Niklas Fyhr, 15 Nov 2012

Dagens Samhälle presenterade förra veckan sin årsrapport ”Den offentliga marknaden”. I rapporten framgår bl.a. att ”Hälften av statens, kommunernas och landstingens samlade utgifter (exklusive transfereringar) spenderas på att köpa varor och tjänster från näringslivet.”. Det totala värdet av den offentliga marknaden uppskattas till 860 miljarder kronor!

Det har många gånger och under lång tid talats om att offentlig upphandling måste lyftas till att bli en strategisk fråga och att upphandlarnas status måste höjas. Detta har förts fram som grundförutsättningar för en förbättrad och mer effektiv upphandlingsprocess. Visst har det gjorts en del framsteg senaste tiden och det finns goda exempel, men fortfarande hör man från allt för många upphandlingsavdelningar att de inte är involverade i strategiska beslut, att de är underbemannade och att deras roll framförallt är att vara en formaliakontrollerande stödfunktion.

Med tanke på de enorma summor som offentlig sektor köper för varje år. Hur kan det vara så att de professionella upphandlarna år efter år har så svårt att få gehör för sina krav på ökade resurser och en mer framträdande ställning i organisationen? Eller är det så att de inte ställer de kraven på sin egen ledning?

Ställer regeringen krav på myndigheternas ledningar?

I en intervju i Upphandling24 för två år sedan sa ”Upphandlingsminister” Stefan Attefall följande: ” – Uppmärksamheten från oss politiker på upphandlingsfrågor är inte så hög som den borde vara – särskilt med tanke på de stora värden som står på spel.”.

Under årets Almedalsvecka sa, enligt Upphandling24, samme Stefan Attefall: ” – I privata företag är inköpschefen en del av företagsledningen. Jag brukar lite skämtsamt säga att den som är ansvarig för upphandlingar inom kommuner och landsting inte sällan sitter längst bort i källaren. Det måste vi ändra på!

Vi håller med. Det finns 860 miljarder skäl till att ni måste ändra på det!