Lyssna! Var tydlig! Coacha! Och var beredd på att drömkandidaterna är besvärliga!

· · · · · · · ·
Av Fredrik von Essen, 14 Nov 2012

Lyhörd och rak. Det är det bästa sättet att leda dagens unga.

Det var ett av många uppfriskande budskap när Kairos Futures VD Mats Lindgren höll i ett frukostseminarium för IT&Telekomföretagens VD:ar i Tändstickspalatsets sobra lokaler den 14 november.

Mer att ta till sig:

  • I de branscher där störst andel unga anser sig ha funnit drömjobbet (till vilka IT-branschen hör) så anger också den största andelen chefer att de unga är svåra att leda. Underförstått: Att de unga är jobbiga är ett sundhetstecken!
  • Väldigt få företag jobbar systematiskt med att både utveckla de unga medarbetarna och att ta tillvara på de äldres kompetens, t.ex. genom en genomtänkt generationsväxling.
  • Överhuvudtaget har företagen alldeles för mycket fokus på att hitta talanger, snarare än på att utveckla de talanger de har.
  • Personlig utveckling (”Me! Me!”) och upplevelser är förvisso viktiga för de unga, men ändå inte viktigare än att ha en känsla av samhörighet på arbetsplatsen.

När Mats Lindgren framhöll vikten av att det finns en intressegemenskap på arbetsplatsen provocerades jag att fråga hur detta går ihop med annars omhuldade fördelar med genusbalans och etnisk mångfald. Mats var då tydlig med att det inte handlar om likriktning när det gäller kön eller etnisk tillhörighet, utan bara att det gäller att hitta några specifika fenomen (”fiske”) som man kan samlas kring, och att detta går tvärs över kön, ålder och etnisk bakgrund.

För en filminspelning av seminariet, se här. Om det tycks hända väldigt lite i början, spola fram till ca 11.30 minuter.

För ett urval av Mats bilder, se här