Kan inte kartan anpassa sig till terrängen?

· ·
Av Mikael von Otter, 26 Okt 2012

PTS har lanserat bredbandskartan. Ett alldeles utmärkt initiativ, som också fått beröm – men också kritik.

Kartan bygger på underlag och täckningskartor från operatörerna. Att det där kan finnas fel må vara. Men det blir litet knepigt när det lyfts in i en av en myndighet publicerad karta. Man vill ju då tro att det är kvalitetssäkrat. Men det är det inte

Man kan ju undra litet när PTS säger att ”Kartan visar enbart fast bredband. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning”, när den alldeles tydligt också inkluderar trådlöst, dvs mobilt. Man kan välja teknik, inkl 3G och 4G. Det blir faktiskt litet förvirrande.

Det blir ännu mer förvirrande när den visar felaktig information. Där det skall finnas bredband finns det inte alltid. Det blir falsk marknadsföring när det påstås att det finns 3G fast det inte finns. Borde inte PTS vara litet mer vaksamma, och inte okritiskt acceptera täckningskartorna från operatörerna?

Kvalitetssäkringen borde vara bättre, och jag kan inte låta bli att berätta om kommunen som ville kolla om det operatörerna sa om täckningen med mobilnäten faktiskt stämde (bakgrunden var att man ville veta att trygghetstelefonin skulle fungera).

Den aktuella kommunen ville veta om det var sant vad som sades, och att man därför skulle kunna ta bort stolpar med telefontrådar. Hur gör man enklast? Jo, man utrustar den enda yrkeskår som regelbundet besöker alla fastigheter med utrustning för att kolla om det är täckning. Sopåkarna, eller renhållningsarbetarna som skall säga, fick en ny arbetsuppgift! Och det visade sig att det fanns uppenbara brister i uppgifterna från operatörerna (precis som det är där jag bor – enligt kartan skall det finnas 3G; det finns med viss tvekan 2G – och det är 7 mil från Stockholms centrum).

Varför inte köpa in enkel mätutrustning och låta den gå runt bland landets kommuners renhållningsentreprenörer mot en ringa ersättning? Och sålunda kvalitetssäkra i vart fall uppgifterna om det trådlösa bredbandet.