En upp och ett i minne

·
Av Mikael von Otter, 26 Okt 2012

I tisdags inleddes Internetdagarna (i år nog ännu mer välmatat med intressanta seminarier än vanligt!). Inledningstalare var bl.a. Lawrence Lessig, ”uppfinnare” av creative commons, och Anna-Karin Hatt.

Förutom att Lessig var en helt fenomenal talare; sällan har jag sett en sådan show med mängder av bilder helt synkat med hans tal; så var han intressant. Det handlade om den föråldrade upphovsrätten och varför det kan uppfattas vara ”omöjligt” att ändra den.

Hans tes är att det finns sådana extremt kapitalstarka donatorer till amerikanska politiker i valrörelsen, så att gå emot dem är i stort sett omöjligt. Och bland dessa befinner sig personer och företag som för död och pina inte vill ha en förändrad upphovsrätt, anpassad till internet.

Upphovsrätten är föråldrad i nuvarande skick, och utvecklingen går bakåt, kan man tycka.  Läs  om detta i Pär Nygårds inlägg ”Varför du inte ska skylla på tekniken” och ”Två tecken i tiden – vi behöver en upphovsrättslig reform!”

Sedan kom Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin är engagerad i området, igen tvekan om det. Hon är också en mycket bra talare (med litet annan teknik än Lessig), och i sitt tal gick hon igenom flera av de aktuella IT-politiska frågorna. Men vi saknade upphovsrätten, vilket är ganska märkligt med tanke på den debatt som finns om den, med tanke på att talaren före, dvs Lessig, var synnerligen kritisk till dagens situation, med tanke på vad regeringen säger i sin digitala agenda: ”I syfte att främja kreativitet och innovation ska det vara enkelt att sluta avtal om upphovsrätt i den digitala miljön. Förutsättningarna för dem som vill få tillgång till kreativt innehåll bör därför förbättras samtidigt som upphovsrätten värnas. Regeringen ska verka för ett väl avvägt och ändamålsenligt regelverk i fråga om licensering av upphovsrätt såväl nationellt som på EU-nivå.”

Hon har det kanske inte alltid så lätt. Justitiedepartementet är kanske inte lika inställt på att arbeta för ”IT i människans tjänst”, dvs rubriken på agendan.  I EU, där i sanningens namn de viktiga besluten inom området tas, går det trögt. Det hade varit intressant att höra hur Hatt och Ask arbetar för att få det väl avvägda och ändamålsenliga regelverket på plats. Vi väntar med spänning!

Rubriken på Hatts tal är ”Vartenda barn har rätt till modern IT i skolan”. Där är vi ju alla helt överens. Dvs alla utom Jan Björklund, kan man tro, eftersom departementet vägrar att ta några initiativ på området. Låt mig citera Anna-Karin: ”Visste ni att fyra av fem mellanstadieelever inte använder datorer alls i skolan, eller bara i väldigt begränsad omfattning? På våra gymnasieskolor ser det lite bättre ut, men det är ändå långt ifrån bra. Fyra av tio gymnasieelever använder sällan eller aldrig datorer i skolan, samtidigt som väldigt många lärare, på alla nivåer, saknar egna datorer i skolan. – Den svenska skolan är bara fläckvis digital och det leder till stora problem.”

Det skall bli intressant att se hur Anna-Karin skall kunna påverka Utbildningsdepartementet.

Man kan ju hävda att det inte är problem för staten; kommunerna ansvarar för skolorna. Men det är att gömma sig. Dels kan staten mycket väl ta initiativ till strategi eller handlingsplan på ett kommunalt område. Det har man gjort beträffande vården; SKL har uppmanat staten att agera. Dels måste rimligen staten agera, när det leder till så olika förutsättningar för elever och lärare.

Sista dagens sista seminarium på Internetdagarna var digitaliseringskommissionen på scenen, bl.a. deras ordförande Jan Gulan Gulliksen. Frågan kom vilken den viktigaste uppgiften är för kommissionen, och svaret blev att få skolan digitaliserad. Det påpekades att det finns en minister som inte delar den uppfattningen, även om Hatt gör det, varpå Gulan svarade att vi får väl se till att alla vi andra trycker på, så kanske departementet också börjar agera.

Det kan vi hoppas på, men det krävs nog att väldigt många trycker på.

Och det gäller nog också upphovsrätten, men det får vi ha i minnet och se om Hatt och EU återkommer till det.