Ta chansen och påverka Upphandlingsstödet nu!

· · ·
Av Niklas Fyhr, 17 Okt 2012

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har som uppgift att underlätta upphandlingsprocessen både för upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi på IT& Telekomföretagen tycker att det är bra att Upphandlingsstödet även arbetar för att underlätta för leverantörer, men de behöver mer input för att kunna fokusera på det stöd som önskas från leverantörshåll.

Nu genomför de en enkät med syftet att ta reda på vad deras målgrupper anser om det stöd som man kan få från dem. Enkäten är viktig för deras kvalitetsarbete och för att de ska kunna ge det stöd som önskas och utveckla deras vägledningar och informationsinsatser på bästa sätt. Förra året ledde enkätarbetet till att de identifierade nya områden att fördjupa sig i, deras vägledningar uppdaterades enligt vissa önskemål och de tar nu även fram nya vägledningar som stöd till deras målgrupper.

Ta chansen och påverka utvecklingen av Upphandlingsstödet genom att svara på enkäten!

Länk till enkäten: https://response.questback.com/kammarkollegiet/necfvcusmg/