Kan vi hoppas att det lossnat?

Många år har en av de största sakerna som kritiserats avseende IT-politiken varit hur den offentliga sektorn använder IT-tjänster. Det har varit trögt, det har varit dålig styrning och uppföljning, det har funnits kulturer i vägen.

I två dagar har nu eFörvaltningsdagarna pågått i Nacka Strand. Det har varit generella diskussioner, det har varit mer specifika frågor som har avhandlats. Näringsdepartementet har berättat om sina avsikter – delvis.

Vi väntar fortfarande på att den nya strategin för eFörvaltning, ”IT i välfärdens tjänst”, skall presenteras. Nu är det utlovat till ”under året”.

Nå, vad är intrycken?

Den allmänna stämningen är nog att det börjar hända saker. Efter att under många år ha klagat och gnällt över hur litet som sker, så börjar vi se resultat. Kommunerna har börjat lossna (generellt, undantag finns!), understödda av, och kanske tack vare, SKLs ökade satsningar, ökade fokus och ökade engagemang på området.

Beslut finns om att alla större myndigheter skall handla elektroniskt från 2014, och SKL sliter vidare för att få kommunerna med på tåget. Från eDelegationen kommer flera intressanta aktiviteter. Även från eLegitimationsnämnden kan vi börja se konkreta och positiva tecken.

Men det finns luckor. Trots existensen av RIF, Rättsväsendets informationsförsörjning, sedan 1996, sker säreget litet, förefaller det. Även Riksrevisionen har uppmärksammat detta i sin rapport.

Och sorgebarnet skolan, vad skall man säga om det? Jo, det finns eldsjälar som arbetar oförtrutet, och visst ger det resultat. Men det saknas fortfarande stöd från staten (= regeringen, = Utbildningsdepartementet). Å andra sidan finns det initiativ för att underlätta, t ex skolfederationen.

Öppna data är ett område där det är svårt att veta vad det kan bli, men tecknen är dock positiva, kanske genom både tydligheten från departement och SKLs engagemang.

Andra intressanta diskussioner rörde t ex användbarhet (där det finns skräckexempel, men också bra initiativ) och arkivering (ett område som faktiskt är mycket mer spännande än det kan låta).

Men var fanns vård och omsorg? Området saknades totalt; i konferensprogrammet fanns inte ens orden med. Men det kanske är en annan mässa …