Kommuner, e-förvaltning och Almedalen

· · ·
Av Anne-Marie Fransson, 06 Jul 2012

Det är roligt att träffa så många medlemsföretag i Almedalen!  Jag tror vi tillsammans gör en viktig insats genom att på olika sätt tala om möjligheterna och samhällsnyttan med IT.  Heta ämnen har varit IT i vården, IT i skolan, IT för ökad hållbarhet och inte minst upphandling av IT-system.  Under Almedalsveckan finns inte enbart politiker på plats, utan också många tjänstemän från hela den offentliga sektorn. Onekligen en viktig kundgrupp för branschen. 

Gårdagens seminarium med Anna-Karin Hatt handlade mycket om e-förvaltning och framförallt kommuners IT-användning har varit uppe för diskussion i många sammanhang. Många kommunrepresentanter säger sig ha alltför många och alltför olika system, som inte kan kommunicera med varandra. Och andra har system, som är väl integrerade, men tycker då att man blir inlåst. Det är svårt för en liten kommun att göra avancerade IT-upphandlingar – svårt att se konsekvenser av de krav som ställs – och de krav som inte ställs. 

Upphandlingsproblemen kom också fram vid Logicas seminarium om IT-drift. En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande IT i egen regi – här borde ju finnas pengar att spara. I panelen fanns representanter för olika strategier.  Någon hade outsourcat allt, någon körde allt själv och någon ville outsourca funktioner. 

I skenet av allt detta är regeringens vision om en gemensam mjuk infrastruktur med öppna, standardiserade gränssnitt högst relevant.  På detta gränssnitt kan leverantörer utveckla applikationer av olika slag med krav på att alltid kunna exportera data i förutbestämt format.  Detta kommer att diskuteras och förhoppningsvis realiseras (?!) vidare under hösten och nu är det extremt viktigt att branschen engagerar sig.  Det är nämligen ni leverantörer som står för kunskapen och vet hur IT-system kan byggas – inte regeringen.