Har politikerna uppmärksammat upphandling nu?

· ·
Av Niklas Fyhr, 06 Jul 2012

Åter på fastlandet! Med huvudsakligt fokus på offentlig upphandling har jag under några hektiska dygn försökt navigera mellan otaliga seminarier och möten i det som i folkmun kallas Almedalen.

Jag som följer debatten kring upphandling även under årets övriga veckor tycker mig se att det då pågår minst två parallella debatter med lite olika innehåll och infallsvinklar. Dels är det den debatt som förs bland juridiska experter, ofta väldigt fokuserad på avancerade tolkningar och analyser av regelverket, dels den mer allmänna debatten som förs av t.ex. politiker, leverantörer, offentliga tjänstemän och allmänheten.

Naturligt nog dominerade den allmänna debatten i Almedalen, vilket kändes väldigt uppfriskande. Istället för att fokus låg på lagstiftningen och dess eventuella begränsningar så pratades det mer om vikten av att förbättra hela inköpsprocessen, där även marknads- och behovsanalys inför upphandling samt uppföljning och återkoppling efter upphandling ingår. Inga nyheter kan tyckas, men det positiva är att även politiker lyfte fram lösningar som ökad kompetens inom strategiskt inköp, höjd status för de som jobbar med upphandling, bättre dialog med marknaden och den egna verksamheten inför upphandling samt ökad uppföljning under avtalsperioden. Även från civil- och bostadsminister Stefan Attefall, ansvarigt statsråd för den offentliga upphandlingen, kom denna typ av förslag.

Det känns hoppfullt att flera politiker jag talade med intygade att upphandling är en fråga som på senare tid fått mer utrymme på deras bord, men det känns också oroväckande att vissa sa att det var en relativt ny fråga (?!?) som de behöver förstå och lära sig mer om.

De förslag som under lång tid diskuterats inom den redan invigda kretsen av upphandlare och leverantörer kan alltså behöva upprepas för politikerna, men det kan det väl vara värt för att få en mer effektiv och fungerande offentlig upphandling!