Davids kamp mot Goliat

· · · ·
Av Mikael von Otter, 06 Jul 2012

Ett tema som gav upphov till några seminarier i Almedalen var skolans IT-användning. Det är ju inte precis första gången det diskuteras. Denna gång var det delvis omtugg, men också ett nytt perspektiv.

Men varför har detta inspel rubriken Davids kamp mot Goliat? Om jag inte minns fel i mitt bibelminne så var David den lille som slogs mot store Goliat, och vann.

Vid ett seminarium deltog (S) genom Ibrahim Baylan, samt (M) genom Tomas Tobé, därtill tvenne personer från skolans värld. I sig kom det väl inte fram så hemskans mycket nytt. Men det intressanta var den total enighet mellan skolfolk och de två politikerna från resp block om att det måste finnas en nationell strategi för IT i skolan.

Hur kan den ensamme kämpen Jan ”David” Björklund stoppa hela övriga Goliat-etablissemanget, från (S) till (M)? Sorgligt, är min uppfattning att Björklunds åsikt att det är en kommunal fråga skall få överhanden.

Desto sorgligare som argumentet – det kommunala självstyret – inte håller. Visst är det kommunernas sak, men a) man kan inte begära att småkommuner (medianen bland de 290 kommunerna är 15000 invånare) skall ha kompetens och kapacitet; b) det leder till ojämlika förutsättningar för elever och i vissa fall tveksamma investeringar i datorer som inte kommer till användning; c) det finns prejudikat – bra sådant – på att staten visst kan driva en strategi i en kommunal fråga.

Det finns nämligen en bra och lovvärd nationell strategi för e-hälsa, driven av Socialdepartementet, utan att landstingen, som ansvarar för vården, protesterar. Tvärsom, de medverkar och det leder till effektiviseringar.

Så argumentet att kommunerna skall ta det strategiska ansvaret för IT i skolan är nonsens. Kan man ha en nationell strategi för vård så kan man ha det för utbildning.

Men det fanns ett tillfälle ytterligare där David ”vann” över Goliat. Telenor Surf Academy, som är ett projekt av CSR-karaktär inom ramen för SNV (Social Venture Network), syftar till att få lärare att öka sitt kunnande om internet i skolan, att det finns mycket mer som användas i undervisningen än de flesta lärare känner till (t.ex. www.länkskafferiet.org, so-rummet.se, webbmagistern.se etc). Hur drivs då det projektet?

Jo, det är eleverna – ”David” – som för en dag får sätta lärarna – ”Goliat” –  på skolbänken och lära dem vad internet är och hur det kan användas. Ett sätt som var mycket uppskattat, och som fungerade bra.

Så lärdomarna från Almedalen är: ibland är det beklagligt att David vinner, ibland är det bra.