Kan byråkrati vara innovativt?

· ·
Av Mikael von Otter, 05 Jul 2012

Ordet byråkrati har väl för många en inte helt positiv klang, även om alla inser att det i viss mån är en nödvändighet, t.o.m. kanske också har sina positiva sidor. Det skapar ju (normalt) förutsägbarhet och ordning.

Men kan byråkrati vara, eller i varje fall leda till, innovationer? Det var rubriken på ett seminarium som Region Skåne hade i Almedalen.

Joakim Lundblad på Sydsvenska Handelskammaren konstaterade att byråkratins ”restprodukt” är data. Och detta data bör, om lagstiftningen följs tillhandahållas öppet, och därmed vara en råvara för innovativa entreprenörer som bygger nya tjänster för medborgarna. I en rapport citeras Copenhagen Economics, som har beräknat av öppen offentlig data (i enlighet med EUs PSI-direktiv) till drygt 1 % av BNP i östersjöländerna, motsvarande 41 miljarder €.

Men byråkrati och kompetens kan också lägga hinder i vägen. Åsa Minoz, bitr projektledare för regeringens kommande innovationsstrategi, talade om de strukturella och juridiska hinder som, trots PSI-direktiv, lagstiftning och pekande med hela händer från regeringen (som regeringen själv uppger) finns och måste hanteras. Även det faktum att det är av intresse för större kommuner (Stockholm, Göteborg, Skåne), men mindre har inga möjligheter att utan stöd öppna upp sina data, pekade hon på. Men, varnade hon också för, det innebär en kulturförändring som tar år att driva igenom.

Nå, varför är det intressant att låta innovatörer få tillgång till offentlig data? Vinnova arbetar med det, och Peter Nõu talade om detta. Tesen är att innovatörer förstår och ser problem och möjligheter som byråkratin (myndigheten) inte ser själv (”byråkratin ser bara behoven av ordning och reda”), t ex genom att kombinera öppen data med annan tillgänglig information eller bättre förstå individens behov. Han exemplifierade med appen ”Res i Stockholm”, som ger upplysningar om resvägar och –tider med SL, inte utvecklats av SL, utan av en innovatör.

Frågorna om öppen data fortsatte när Anna Karin Hatt diskuterade regeringens kommande strategi för e-förvaltningen ”IT i välfärdens tjänst”. Där kom inte minst frågorna om finansiering och de ekonomiska villkoren för tillgång till offentlig data upp. En del myndigheter har data som inte finansierats helt av anslag, utan av kunder (SCB, Lantmäteriet m fl), vilket försvårar tillgängliggörandet. Men Hatt utlovade dessa och andra frågor skall lösas, eftersom möjligheten, att låta byråkratin leda till innovationer, har en sådan potential.

Vi hoppas intensivt att det blir så, snart!