En hållbar stad

· · · ·
Av Mikael von Otter, 04 Maj 2012

Igår var jag på ett intressant seminarium, med många bra talare. För att nämna några: alltid lika engagerade Anna-Karin Hatt, Göteborgs kommuns CIO Magnus Petzäll, en utomordentlig panel från bl.a. SKL, Stockholms Stad, Volvo IT och Siemens.

Kanske kan man säga att N:a Djurgårdsstaden var utgångspunkt, men det talades mer principiellt om alla möjligheter som finns för en mer miljö- och klimatvänlig stad.

Men några funderingar väcktes, och det var av arten ”varför görs det inte mer – förutsättningarna finns ju!”

Anna-Karin Hatt ägnade större delen av sitt tal om det smarta elnätet, som ju är viktigt nog. Men det konstaterades i debatten att det finns mängder av lagstiftning som sätter käppar i hjulet. Jag hoppas verkligen att det pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet för att eliminera hindren. Erfarenheterna är dessvärre inte alltid så goda av att sådant arbete genomförs innan behovet är akut.

Men viktigare: 95 % av energin för transporter är fossil enligt Hatt (rimligen avses bara bilar?). Varför görs inte mer för att minska det? Och då avser jag inte biobränsle, utan alternativ, med IT. Gör det ekonomiskt attraktivt och ta bort fåniga hinder för hemarbete, se till att det kommer fram appar som underlättar effektivare transporter, tvinga motsträviga myndigheter att öppna sina datalager så det kan utvecklas nya tjänster i området!

Magnus Petzäll talade om West Coast Hack, där det togs fram många tiotals appar för att underlätta effektivare transporter, med hjälp av data som Göteborg öppnade upp. Stockholms Stad har liknande initiativ på gång, där all information görs tillgänglig för utvecklare. När får vi se ett regleringsbrev till Trafikverket, Lantmäteriet m fl att de skall arrangera liknande evenemang där deras information kan användas för att få fram intressanta, spännande lösningar som kan minska användningen av fossil energi??

När skall regeringen underställda myndigheter arbeta i den anda av öppenhet och se möjligheter i öppendata och regeringens intentioner att leva upp till EUs PSI-direktiv? Varför ser inte regeringen till att skattefinansierad information används för miljöändamål? Är det snöd ekonomisk vinning – försäljning av offentlig data drar ju in en del pengar – eller en tro att man kan bäst själv?

En annan reflektion: nu skall miljonprogrammets alla bostäder renoveras. Ett bra tillfälle att tillvarata modern teknik. I seminariet presenterade Carin Torstensson (Interaktiva institutet) och andra olika tjänster som byggs in i djurgårdsstadens bostäder. Skulle inte de kunna byggas in i miljonprogrammet, och göra dessa ibland inte så eftertraktade bostäder till moderna spjutspetsar?

Men, avslutningsvis kan jag i likhet med Vinnova glädjas åt detta seminarium; ett bra exempel på vad som kan åstadkommas med samarbete över departementsgränser. Ofta hör vi klagomål över ”stuprörstänkandet” – här kunde vi se exempel på att det inte alltid måste vara så. 

Och jag vill också glädjas åt att de initiativ som Göteborg tog nu kommer att spridas till fler kommuner, inte bara Stockholm,  som också kan vara stolt över sitt initiativ att erbjuda de som vill skapa nya appar eller IT-tjänster en enkel tillgång till de offentliga data som staden samlat in och lagrar elektroniskt!