IT&Telekomföretagen = branschen med största rekryteringsbehovet

Av Fredrik von Essen, 12 Apr 2012

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som publicerades idag, sticker IT&Telekomföretagen ut som den bransch som har det största rekryteringsbehovet. 85 % av IT-företagen anger att de försökt rekrytera de senaste månaderna, vilket är högst bland 20 jämförbara branscher. Närmast kommer Medieföretagen på 68 %, och snittet ligger på 50 %. Det är dessutom en kraftig ökning sedan den senaste enkäten 2010, då motsvarande siffra för IT&Telekomföretagen var 58 %.

Av de IT&Telekomföretag som angivit svårigheter att rekrytera angav 53 % att rekryteringsproblemen lett till att planerad expansion förhindrades, att jämföras med 37 % för samtliga branscher.

IT&Telekomföretagen sticker också ut när det gäller utbildningsnivån på dem som söks, 72 % angav högskoleutbildning som krav mot 33 % i hela näringslivet.

För generell info rörande enkäten, kolla rapport. För info som rör IT&Telekomföretagen specifikt, kontakta fredrik.vonessen@almega.se, jag har en ppt med intressanta siffor. Vill ni ha koll på övriga Almegaföretag, kolla min kollega Marie Silfverstolpes inlägg i Almegabloggen.