En spännande utmaning

Den 12 mars meddelade IT- och energiminister Anna-Karin Hatt att Erik Brandsma blir ny generaldirektör för Energimyndigheten.

Jag känner inte Erik, men det glädjer mig att han har sin bakgrund inom miljö-, hållbarhet- och CSR-frågor. Just CSR borgar för att han har ett bredare perspektiv på energifrågan. Detta är nog särskilt viktigt då bland annat den digitala tekniken öppnar upp för nya spännande lösningar såsom smarta elnät och där både teknik-, kompetens- och lagstiftning inom olika områden kommer att mötas för att integreras. En utmaning på många sätt och där det krävs en bred syn och där man kanske framförallt måste se till den enskilda människans nytta och roll.Ytterligare utmaningar är att verkligen arbeta för en grön omställning i samhället och se hur vi på olika sätt – bland annat med stöd av IT och digitala lösningar – kan både minska energianvändningen och öka energieffektiviteten inom en rad områden i samhället.

Andra viktiga frågor är pris, stabilitet och tillgång till energi när hantering och lagring av digitalt material blir allt mer samhällskritiskt.

Dessa frågor skulle jag, och säkert många fler med mig, vilja diskutera tillsammans med den nya generaldirektören för Energimyndigheten.

Läs hela pressmedelandet på regeringen. se.