IT&Telekomföretagen arbetar för framtida kvittohantering

· ·
Av Nils Weidstam, 29 Feb 2012

Att få papperskvitton vid alla köp kan diskuteras. Vid många småköp behöver man kanske inte kvittot och då är det slöseri med naturens resurser. Vid betalning med mobiltelefon är det troligtvis bättre att få kvittot per e-post eller som ett MMS. Det kan ju dessutom vara så att det inte alltid finns en kvittoskrivare.IT&Telekomföretagen driver nu i kassaregisterrådet diskussioner med Skatteverket om hur framtida kvittohantering skulle kunna se ut. Den ska kunna möta både krav på nya betalningsmetoder, miljövänlighet och sist men inte minst göra det möjligt för Skatteverket att kunna kontrollera att det skapas kvitton.

Detta arbete inleds vid ett möte i mars och har stor chans att väcka allmänt intresse.

Läs gärna mer om framtida kvittohantering på kassaregisterrådets webbplats.