Vem arbetar med morgondagens bostad?

Av Mikael von Otter, 22 Sep 2011

De närmaste åren händer tre saker, som faktiskt bör ses i ett gemensamt perspektiv, även om man inte har förstått det.

1. Aldrig förr, och inte under de närmaste decennierna, går så många i pension. Det är så många, att det är väsentligt fler än nya som kommer in på arbetsmarknaden. T ex har det uppmärksammats av Sveriges Radio (Jätteproppen Orvar går i pension)

2. Teknikutvecklingen medger att vi kan kommunicera på avstånd med hög bildkvalitet, prata med nära och kära och använda andra tjänster som kräver effektiva elektroniska kommunikationer.

3. Miljonprogrammets alla bostäder skall underhållas, och det innebär renovering av en stor andel av landets flerfamiljshus. Och den renoveringen görs inte om de närmaste decennierna.

Således är det NU som samhället har chansen att säkerställa att 1) morgondagens vårdkrävande och kanske socialt isolerade åldringar 2) kan ges vård på distans, träffa läkare, få omsorg, hålla kontakt med barn och vänner; 3) i hemmet, givet att hemmet och fastigheten har den infrastruktur som är nödvändig, både avseende nät och tjänster.

I Sverige har Boverket ansvar för ”… byggande och förvaltning av bebyggelsen.” Vad har då Boverket gjort för att se till att nödvändiga förutsättningar finns nu när renoveringsvågen drar igång?

Veterligt har Boverket inte gjort något. I samtal med SABO har jag ställt frågan, och får svar att Boverket är helt osynligt i frågor som rör bostäders tillgång till elektronisk infrastruktur som tillgodoser morgondagens behov.

Morgondagens behov är, som ingressen antyder, mångfasetterade. Det handlar om vård, tillsyn. larm och omsorg. Det är tjänster för social kommunikation, för förströelse och för mer seriösa och privata ändamål. Det är informationstjänster, allmänt tillgängliga eller specifika för fastighetsägaren. Det är tjänster för insamling av data för hyresfakturering och för miljöanpassning.

En av de viktigare kravställarna är kommunen, som ansvarar för väsentliga frågor kring omsorg, hemtjänst, trygghetslarm o dyl. Men också kommunerna, kanske i form av SKL, synes ha abdikerat mer eller mindre.

Det som görs, drivs inom projektet BoIT, som drevs (klart i april 2011) av SABO, Hyresgästerna, vissa bostadsföretag samt Hjälpmedelsinstitutet. Men det återstår mycket.

Var finns ansvariga myndigheter, kommuner och deras organisationer? Varför förstår man inte att det är nu, när miljonprogrammet skall förnyas, som vi har chansen att se till att samhället får rimliga förutsättningar att trygga välfärden för de äldre?