Än en gång har jag blivit chockad!

· · ·
Av Mikael von Otter, 06 Okt 2010

Ännu en gång har jag blivit chockad!  Man kan bli riktigt hoppfull!  I vår nya regering får vi nu en IT-minister, med just den beteckningen: IT- och regionminister!

Kan vi ta det som ett tecken på att regeringen kommer att: 

a) driva IT-frågorna tydligare och mer offensivt?

b) hålla ihop IT-frågorna, så att stuprören blir en hängränna?

c) se kopplingen tydligare mellan IT som medel och dess potential för tillväxt (Det är ju faktiskt i NÄRINGSdepartementet vi har får IT-minister!)?

d) det finns en minister som tar svikarna i örat (t ex Andreas Carlgren; vad har han gjort för att lyfta fram IT som medel för miljö?)

e) inse de enorma nyttorna som IT kan medföra (men också de problem det kan introducera)?

f) förstå att även om Sverige kommer främst i olika rankinglistor, så är det en återspegling av gångna tiders insatser? 

Jag skulle också vilja lägga till: att regeringen kommer att driva på användning av IT i skolan. Men då nyktrar jag till. Jan ”mobiler-ska-inte-vara-i-klassrummet” Björklund är ingen tillskyndare av IT. (Fast förhoppningsvis kan han tänka om!) 

Vi välkomnar hur som helst Anna-Karin Hatt och ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete!