Sverige behöver också en digital agenda!

· ·
Av Mikael von Otter, 28 Jun 2010

Den nya EU-kommissionen har börjat komma ur startgroparna. Och ur IT-perspektiv finns det lovande ansatser (om de sedan också uppnås är en annan historia, som vi kan återkomma till). Mycket av kommissionens program  handlar om ett mer digitalt Europa. Man tycks ha insett att IT (eller ICT, som kommissionen kallar det) är fundamentet för att modernisera EU.

Kommissionären för informationssamhället, Neelie Kroes , har tagit initiativ till en digital agenda . Varför är det nödvändigt?

Även om vi i Sverige är avancerade IT-användare, så har 30 % av EUs invånare aldrig nyttjat Internet. 1 % av EUs invånare har fiber; i Japan är det 12 %. Musik laddas ner fyra gånger mer i USA än i EU. I USA investeras mer än dubbelt så mycket i IT FoU, jämfört med EU.

Orsakerna till allt detta är flera. Varje land har egen upphovsrättslagstiftning och upphovsrättsorganisationer; skall man klarera rättigheter så måste man vända sig till organisationer i 27 länder. Konsumenträtten är annorlunda, varför e-handel bromsas. Villkoren för innovationer är bättre i USA. Staternas engagemang för IT-infrastruktur är generellt sett svag i EU.

För Sverige är det avgörande för vår konkurrensförmåga att vi fortsätter att vara en ledande IT-nation. Därför driver vi i IT&Telekomföretagen IT-användning som en viktig valfråga. Efter förra årets ”Färdplan för tillväxt och välfärd ” har vi följt upp det med att fråga partierna, och deras ungdomsförbund, om synen på IT-användning. Och då ser vi något märkligt.

Generellt, utan undantag, så är partierna positiva eller t.o.m. mycket positiva till satsningar på IT-användning: i skolan, för klimatfrågor, demokratifördjupning, vård, … Man har tankar kring olika områden där IT-tjänster kan bli exporttjänster. Man ser stora möjligheter i en effektivare offentlig förvaltning genom IT-användning. Och så vidare.

Men i handling – vad har skett? Sedan sekelskiftet kan vi notera några satsningar: Den nationella strategin för vård (men har de årliga lägesrapporterna upphört?); e-delegationen; … ja är det så mycket mer? Kanske kan infrastrukturens utbyggnad läggas till, även om det är näringslivet och inte staten som stått för den. Men skola, miljö, demokrati, kultur, …?

Så partiernas inställning är positiv. Men i verkligheten? I samband med Almedalen kommer vi att ta upp detta i ett seminarium den 7 juli 13.00, och samtidigt publicera en sammanställning av enkäten, som också kommer att finnas på vår webbplats .

Bl.a. tycker vi att Sverige skall ta fram en svenskt Digital Agenda. Äntligen skulle det innebära en sammanhållen IT-politik, där den av alla – inkl de sju partierna, enligt vår enkät! – efterfrågade samordningen skulle kunna uppnås.

Varför är det så litet handling? Välkommen med synpunkter till mig, mikael.vonotter@almega.se!