Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick

· · · ·
Av Pär Nygårds, 29 Mar 2010

På VINNOVA:s konferens om EU:s sjunde ramprogram för forskning, FP7, presenterade Tobias Krantz en ny reform för högskoleväsendet i syfte att råda bot på den politiska centralstyrning som råder över den svenska högskolevärlden. Mycket efterlängtat! Högskolorna behöver större möjligheter att utforma sin verksamhet efter eget huvud. En lätt oroad forskningsminister efterlyste krafttag inom Sverige såväl som EU för att möta klimat- (host, ICT), energi- (host, smart grids) och befolkningsutmaningarna (host, host, IT i vården).

Ökat självstyre för högskolorna och ett akademiskt närmande av näringslivet med ökade möjligheter att kapitalisera forskningsrön är viktigt för att maximera nyttan av svensk forskning. På samma sätt som myndigheter enligt den kommande PSI-lagen ska uppmuntras att involvera företag i förvaltningsutvecklingen, borde högskolorna starkare motiveras att engagera näringslivet i den egna forskningen.

Om just PSI (public sector information, offentliga data) handlade Stockholms Handelskammares fredagsseminarium. Handelskammaren har mycket förtjänstfullt drivit PSI-frågan under ett antal år. Seminarieansvarige, Mr. PSI, Fredrik Sand förtjänar en stor eloge. Först ut var finansmarknadsminister Odell som verkade uppriktigt engagerad, han talade tom om Creative Commons-licenser. Bara en sån sak! Mycket kul att finansdepartementet aktivt driver på myndigheterna att släppa på sin data. I källaren gör den ingen nytta. Än mindre då inlåsning och egna affärsmodeller snedvrider konkurrensen. Tvärtemot har studier gjorts som visar att marknadsvärdet för PSI-tjänster i Sverige ligger mellan 3 och 13 miljarder kronor.

GD:arna från Lantmäteriet och SMHI gjorde sitt bästa för att förklara hur de ska lätta på förlåten. Men showen stals av Tomas Wennström, grundare av vackertvader.se. Två lagom kaxiga budskap från honom till myndigheterna: andra gör det bättre än ni själva (long tail), samt ge oss API-gränssnitt mot era data – nu. Allt presenterat i bästa Chris Anderson-stil.

Aspirant nummer två på titeln veckans presentation är Graham Walker, från Digital Britain, brittiska kulturdepartementets initiativ för ett digitalt Storbritannien. Han deltog som en av många inspirerande talare på II-Stiftelsens hearing om digital delaktighet och presenterade hårda ekonomiska fakta om varför vi måste få med alla medborgare i informationssamhället. Det gäller vinster såväl för samhället som för den enskilde. Totalt bedöms de finnas en besparingspotential om enorma 22 miljarder brittiska pund om alla britter kan förmås att använda e-tjänster.

Sverige är väl ändå bättre – eller? Enligt siffror från World Wide Institute står idag över tre miljoner svenskar, helt eller delvis, utanför det digitala samhället. Skrivs ut 3 0 0 0 0 0 0. En tredjedel av den svenska befolkningen. Under hearingen blev det mer än tydligt att de initiativ som skett i Sverige för att utbilda och få icke-deltagande samhällsgrupper att lära sig grundläggande IT-kunskaper sker av enskilda eldsjälar, lokala och småskaliga initiativ. Gott så, men varför ingen nationell samordning? Varför ingen politisk prioritet?

Staffan Hagnell, FOU-ansvarig på II-Stiftelsen sa det kanske bäst. ”Vi har en strategi för bredband – men varför ingen strategi för användning?” Med ett statligt bredbandsmål om att 90 procent av befolkningen ska ha 100 mbit 2020, kan man fråga sig vad ovan nämnda tredjedel av befolkningen ska med dessa till.

Sist. Missa för allt i världen inte II-Stiftelsens intervjuer med Boris, Gun och alla de andra som fått tillgång till Internet via projektet Internet För Alla. De är de sanna IT-pionjärerna.