Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT!

1,7 miljoner vill inte vänta på bättre täckning

Av Kajsa Frisell, 30 Mar 2015

1,7 miljoner svenskar som bor och arbetar längs med järnvägsspåret, och de mobiloperatörer som vill erbjuda dessa kunder de tjänster de förväntar sig och har utlovats, får nu ta smällen för att regeringen och dess myndigheter inte tagit ansvar för att deras beslut kan verkställas.

Next Up: Digital Girl Power

Av Fredrik von Essen, 25 Mar 2015
Användbarhet · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · informationssamhället · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Igår tisdag avslutades årets upplaga av Next Up, där finaltävlingar under veckan som gått genomförts i Umeå, Stockholm och Västsverige. Tillsammans har närmare 1000 åttondeklassare jobbat med case från våra medlemsföretag. Varje skola företräds av fem elever, och i de tre segrande lagen från Hagaskolan, Carlssons skola och Smedingeskolan fanns totalt 11 tjejer och fyra killar!

Vinnarlagen Next Up 2015

Hur är läget i branschen?

Av Anne-Marie Fransson, 25 Mar 2015
Digitalisering · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering

Samtidigt som vi läser att Sverige är hetare än någonsin vad gäller startups och företag som levererar nya spännande IT-tjänster, så kommer det varsel om personalneddragningar från företag i branschen. Hur hänger det ihop och hur är egentligen läget i branschen?

För mig är IT spännande, coolt och utmanande!

Av Gästbloggare, 20 Mar 2015
Industriell ekonomi · IT · IT-jobb

Föreläsningen har börjat, bland tjugo killar sitter jag tillsammans med min tjejkompis och lyssnar på hur företag strategiskt kan använda sig av IT. Att vi är så få tjejer är inget jag har reflekterat över. För mig är IT spännande, coolt och utmanande och en bransch som skulle kunna använda sig av Gunde Svans gamla uttryck ”Ingenting är omöjligt”. Trots att fördelningen mellan killar och tjejer är så ojämn idag tror jag på en snar förändring.

Ylva Johansson och Kajsa Frisell

Men vad sysslar man med på Inera och Socialdepartementet?

Av Mikael von Otter, 20 Mar 2015
Åsa Regnér · eHälsa · Gabriel Wikström · Inera · Socialdepartementet

I ett tidigare blogginlägg har jag kommenterat det faktum att det går sanslöst långsamt att få fart på svensk eHälsa, eller i vart fall det som ligger inom den nationella eHälsostrategin. Sverige har fallit, inte bara i Pisa-mätningar, utan även i internationella jämförelser kring e-tjänster.

Hög tid att se över strategin för IT i vård och omsorg också!

Av Mikael von Otter, 12 Mar 2015
Åsa Regnér · eHälsa · Gabriel Wikström · Göran Stiernstedt · Mehmet Kaplan · Välfärdsteknologi

Idag presenterar Mehmet Kaplan ett initiativ för en översyn av bredbandsstrategin. Det är säkert bra och klokt. Det skulle vara roligt att få berömma även nedanstående kommuniké från regeringskansliet.

Om den vore verklig.

Förhoppningsvis bara början Kaplan

Av Kajsa Frisell, 06 Mar 2015

Näringsdepartementet har idag skickat ut förslaget till implementeringen av det tidigare s.k. Grävdirektivet, Lagen om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät, på remiss. IT-minister Mehmet Kaplan står idag som avsändare till förslaget, och säger till DI att ”alla i Sverige ska ha en bra uppkoppling” och att ”vi vill hjälpa aktörerna att göra bredbandsutbyggnaden billigare”. I mina öron låter det mycket bra att ansvarig minister vill underlätta för marknadens aktörer att på ett mer kostnadseffektivt sätt bygga den digitala infrastrukturen så att målet om att 90 % av Sveriges hushåll och företag ska ha till 100Mbit/s år 2020 kan uppnås.

Foto: IT&Telekomföretagen

Värdet i att vara bäst och vikten av att lära av de bästa

Av Ellinor Bjennbacke, 27 Feb 2015
Digitala samhället · Digitalisering · IT · Mehmet Kaplan · Tillväxt

Igår kom nyheten om att Sverige är näst bäst i EU på digitalisering. Det är Europeiska kommissionen som tagit fram ett nytt index, DESI (Digital Economy and Society Index), som mäter EU-ländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Sverige hamnar på andra plats efter Danmark. Självklart är detta glädjande nyheter. Sverige har ju som mål att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, och i och med detta resultat är vi ju uppenbarligen på god väg. Men frågan är om nämnda mål inte snarare bör ses som en vision, än ett konkret mål. För vilken reell nytta innebär egentligen målet att vara bäst i världen; Vilken nytta innebär det för samhället/näringslivet/individen? Vilka problem/utmaningar vill vi söka lösa med att bli bäst i världen? För mig som övertygad digialiseringsevangelist finns det ju såklart många självklara svar på dessa frågor, men från politiskt håll lyser svaren dessvärre med sin frånvaro. Och så länge vi inte har en gemensam syn kring värdet av att vara bäst i världen, så tror jag dessvärre att politiska satsningar och prioriteringar fortsatt kommer att lysa med sin frånvaro.

Vem står upp för individens integritet i det digitala samhället?

Av Pär Nygårds, 24 Feb 2015
Digitala samhället · Digitala tjänster · integritet · Trafikdatalagring

Ingen torde ha missat den omvälvande samhällsförändring som användandet av digital teknik och kommunikation innebär. Gamla strukturer raseras, nya uppstår. En familjär, lokal värld ersätts av en gränslös och delvis svårförståelig motsvarighet med oändliga möjligheter. De flesta av godo, men som med alla förändringar uppstår förstås även utmaningar och ibland direkta hot.