Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT!

En CDO med ett uppdrag! Upp till bevis för regeringens digitaliseringspolitik.

Av David Mothander, 06 Feb 2018
CDO · Digitalisering · Digitaliseringsstrategi

Atlas gavs uppgiften att bära himlen på sina axlar, en poetisk omskrivning för principen att bergen bär himlen. Jag tänker osökt på detta när jag läser att digitaliseringsminister Peter Eriksson nu har utsett Åsa Zetterberg att stödja honom i arbetet med att samordna genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi, brett inom olika politikområden och bland många aktörer.

atlas

Det bulgariska ordförandeskapet lovar fortsatt fokus på digitalisering

Av Emma Wallén, 31 Jan 2018
Digital agenda · Digitalisering · EU

Härom veckan presenterade Emil Karanikolov, Bulgarisk Ekonomiminister, och Ivaylo Moskovski, IKT- och transportminister, Bulgariens prioriteringar inför sitt EU-ordförandeskap de kommande sex månaderna. Bulgarien tar över ordförandeskapet vid en tidpunkt då den digitala agendan drivits hårt och varit ett tydligt fokus för EUs lagstiftning och politik.

Att uppleva i praktiken ska visa åttondeklassare hur IT-branschen ser ut bortom stereotypen

Av Fredrik von Essen, 24 Jan 2018
Digitala samhället · Digitalisering · Fatta grejen! · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Igår tisdag 23/1 arrangerade Tieto, IBM och IFS, med god hjälp av Ants, en kickoff för sitt pilotprojekt ”Next Next Up”. Detta är, likt förlagan Next Up, en tävling där åttondeklassare under några månader löser verklighetsinspirerade uppdrag från IT-världen. Den bärande tanken är att ungdomarna genom fysiska möten med branschen, dess medarbetare och de uppdrag dessa jobbar med, ska få uppleva IT-yrkena på riktigt, bortom stereotyper och fördomar.

nextup-kickoff-tieto-23-jan-18

Digital utmaning – en utmärkt grundplåt för politiska partiers digitaliseringspolitik.

Av Henrik Edin, 11 Jan 2018
Digital Utmaning · Digitala samhället · Digitalisering · Trafikverket · Utbildning · Välfärdsteknologi · X-Road

Ett antal utvalda riksdagsledamöter fick rapporten Digitaliseringen är på riktigt! i julklapp av IT&Telekomföretagen. Rapporten är en antologi som presenterar slutsatserna från tankesmedjan Digital utmanings samtliga rådslag och är ett utmärkt underlag för de politiska partierna att formulera sin egen digitaliseringspolitik utifrån. Med julklappsutdelningen började IT&Telekomföretagens valårsarbete med att sätta digitaliseringen högre upp på den politiska agendan.

hansorapportbeskuren-2

Digitalisering av offentlig sektor: vanten är på väg att bli en tumme

Av Lars Lundberg, 22 Dec 2017
Digitalisering · e-hälsa · offentlig sektor · Välfärdsteknologi

Snart har det gått 18 månader sedan Regeringen och SKL presenterade en gemensam vision för e-hälsoarbetet, som säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet” år 2025. Vackra ord och en mycket god intention, men vad har egentligen gjorts för att förverkliga den så här långt?

dawid-zawila-226624

En bra vecka för kompetensinvandring är en bra vecka för Sverige

Av Fredrik von Essen, 21 Dec 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Justitiedepartementet · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering

Händelser under två på varandra följande tisdagar nu i december signalerar en vändning i frågan om de mycket skadliga kompetensutvisningarna. Med Migrationsöverdomstolens domar i Danyar- och webbprogrammerarfallen, följda av Ahnborgs-utredningens förslag, kan nu alla eftertraktade arbetskraftsinvandrare som vet med sig att deras arbetsgivare gett dem rimliga villkor känna sig betydligt säkrare på att få stanna i Sverige. Allt detta är resultatet av en kraftsamling av ett antal aktörer, däribland IT&Telekomföretagen.

ian-schneider-108618

Trafikverket – en svagt lysande stjärna på digitaliseringshimlen

Av Kajsa Frisell, 20 Dec 2017
Bredband · Digitala samhället · Digitalisering · Infrastruktur · regeringen · Trafikverket

Vid den här tiden förra året var glädjen över den nya bredbandsstrategin stor; regeringen presenterade nya ambitiösa mål för bredbandsutbyggnaden och lovade också att undanröja hinder för marknadens investeringar. Idag framstår det senare som ett tomt löfte, och strategin liknar alltmer en pappersprodukt. Hur ska vi annars tolka att regeringen varken hanterar eller undanröjer det nu sedan länge kända och största enskilda hindret för den så efterfrågade bredbandsutbyggnaden, vilket paradoxalt nog utgörs av regeringens egen myndighet Trafikverket?

stjarnhimmel

Dylan & digitaliseringen

Av David Mothander, 08 Dec 2017
Delningsekonomi · Digital Utmaning · Digitalisering · Filterbubblor · integritet · transformation · Utbildning · Välfärdsteknologi

Come gather around people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon You’ll be drenched to the bone And if your breath to you is worth saving Then you better start swimming or you’ll sink like a stone For the times they are a-changing

hansorapportbeskuren

”Enighet över blockgränserna om digitaliseringens betydelse ska vara en styrka”

Av Fredrik von Essen, 05 Dec 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Entreprenörskap · Fatta grejen! · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Ungdomar · Utbildning

Att partier på båda sidor blockgränserna är eniga om att digitaliseringspolitiken är viktig ska vara en styrka, menade både Anna Johansson (S) och Aron Modig (KD) när IT&Telekomföretagens rapport om IT-kompetensbristen presenterades på ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg på måndagsmorgonen. Detta som ett motargument till påståendet att digitaliseringsfrågorna skulle komma i skymundan då de inte är så partiskiljande. Förslagen i rapporten fick också en mycket god belysning av representanter från både bransch och akademin.

gbgkompetens

Sverige redo för digitalt ledarskap – vem tar bollen?

Av Lars Lundberg, 28 Nov 2017
Digitala samhället · Digitalisering · Estland · Välfärdsteknologi · X-Road

Hur har Estland lyckats bli så framgångsrika på digital samhällsnytta, och vad kan vi i Sverige lära och kanske ta efter? Detta var rubriken på två kunskapsseminarier vi var medarrangörer till i förra veckan: det första i riksdagen med Emma Henriksson (KD) som värd, det andra i våra lokaler på Sturegatan med ett trettiotal intresserade representanter för både medlemsföretag och det offentliga.

powerpoint-presentation