Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT!

Foto: Banhof

Aktuella ämen på Tyck om IT

”Välfärdsteknologi skapar bra förutsättningar för våra medborgare”

Av Lars Lundberg, 22 Jan 2016
Arena Välfärdsteknologi · IKT · IT i vården · Välfärdsteknologi · Vård och Omsorg

Det är vi helt överens om, jag och Niklas Sundler som är Business Developer Executive på TeliaSonera, och som jag har bett berätta lite mer om hur han ser på välfärdsteknologi.

Next Up: Så var de igång, de 1000 digitala talangerna!

Av Fredrik von Essen, 15 Jan 2016
Digital delaktighet · Digitalisering · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Ettusen åttondeklassare i Stockholms- och Göteborgsregionerna ska under två månader ta sig an och hitta de bästa lösningarna på ett antal utmaningar kopplade till digitaliseringen av skolan. På finaldagarna i mars respektive april kommer två skolor stå som vinnare av Next Up, och med dem en bransch som vunnit på att öppna dörren till sina företag och visat på IT som en framtidsmöjlighet för både tjejer och killar.

NU2016

Avtalsförhandlingarna inledda!

Av Anne-Marie Fransson, 15 Jan 2016
Avtal -16 · IT- och telekom · IT-branschen · Kollektivavtal · Konkurrenskraft

Igår inleddes årets avtalsförhandlingar på IT och telekomområdet med överlämning av respektive avtalsyrkanden från Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna).

Snabbt beslut om lägre energiskatt för datacenterverksamhet viktigt för Sveriges konkurrenskraft!

Av Anne-Marie Fransson, 13 Jan 2016
Datacenter · energiskatt · Konkurrenskraft · SOU

I höstas presenterade utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el sitt förslag. Glädjande nog föreslog utredningen en lägre energiskatt för datacenter: 0,5 öre per kWh istället för dagens 29,4 öre kWh, vilket är en ganska avsevärd skillnad. Att ett beslut i enlighet med förslaget fattas redan nu i vår är av yttersta vikt för att Sverige inte ska tappa etableringar till andra länder.

Foto: Banhof

Prio-ordning för skolans digitalisering: 1. Ledarskapet 2. Pedagogiken 3. Verktygen

Av Fredrik von Essen, 04 Jan 2016
Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Skola · Ungdomar · Utbildning

Skolans digitalisering är nu på mångas läppar, vilket i sig är bra. Dessvärre ser vi samma fallgropar i denna process som i så många andra IT-satsningar: För stort fokus på verktygen och för litet på ledarskap och arbetssätt. I en skrivelse till Skolverket vill IT&Telekomföretagen vända på detta, och samtidigt ge förslag på hur branschen kan bidra till skolans digitalisering.

Lars Ilshammar: Digitaliseringen är ingen quick fix

Av Gästbloggare, 04 Jan 2016
Digital Utmaning · Digitalisering · informationssamhället · Internet

Effekterna av ny teknik överskattas ofta på kort sikt och underskattas på lång sikt. Sällan har det påståendet passat så bra som på samhällets pågående digitalisering.

Digitalisera

Startskott för initiativ där asylsökande med IT-bakgrund ska matchas in i IT-branschen

Av Fredrik von Essen, 22 Dec 2015
Digital delaktighet · informationssamhället · IT · Kompetens · Rekrytering · Utbildning

Idag genomfördes ett uppstartsmöte på IT&Telekomföretagen, där representanter från ca 15 IT-bolag diskuterade konkreta aktiviteter för att matcha in asylsökande med IT-bakgrund in i företagen. Som ett resultat kommer initiativet att följa två spår: Skapandet av av en digital plattform där asylsökande med IT-bakgrund kan lägga upp sina profiler, samt genomförandet av en pilot-matchningsaktivitet i samarbete med Migrationsverket. Målet är att ha genomfört ovanstående senast i februari 2016

Är vår samhällsmodell det nästa Facit?

Av Pär Nygårds, 17 Dec 2015
Arbetsmarknad · Digitala samhället

Tidigare i veckan presenterade nationalekonomen Mårten Blix en rapport om digitaliseringens effekter på ekonomin.

Slutsatserna är både hoppfulla och utmanande. De rymmer potential om ett bättre samhälle där resurser används smartare, beslut fattas på bättre grunder och nya lösningar på många utmaningar blir möjliga.

Facits skrivmaskinsfabrik i Svängsta. Källa: http://www.karlshamnsvykort.se/halda.html

Myndigheten för delaktighet – vad gör de?

Av Lars Lundberg, 16 Dec 2015
Arena Välfärdsteknologi · Delaktighet · Myndigheten för delaktighet · Välfärdsteknologi

Vilka är Myndigheten för delaktighet, och vad har de med välfärdsteknologi att göra?

Gult ljus för skattefinansierat wifi?

Av Kajsa Frisell, 15 Dec 2015
Bredband · Helsingborgs kommun · KKV · PTS · skattefinansierad surf · wifi

Igår gick generaldirektörerna från KKV och PTS ut på DI Debatt och tydliggjorde att de inte har några invändningar mot att ”kommuner genomför digitala satsningar för att vara attraktiva för invånare och besökare” och att kommuner enligt Konkurrenslagen får erbjuda ”skattefinansierade surfzoner på vissa avgränsade platser”.

Foto: FreeImages.com